Posted on

ความไม่พอใจของตุรกีในซีเรียคุกคามความมั่นคงของยุโรป

ฝรั่งเศสกล่าวว่าได้ระงับการขายอาวุธทั้งหมดไปยังตุรกีและเตือนอังการาว่าการโจมตีทางตอนเหนือของซีเรียเป็นการคุกคามความมั่นคงของยุโรปในความคาดหมายของการสิ้นสุดของความไม่พอใจนี้ฝรั่งเศสได้ตัดสินใจระงับแผนการทั้งหมดที่จะส่งออกไปยังอาวุธตุรกีที่สามารถนำมาใช้ในการโจมตีนี้การตัดสินใจครั้งนี้มีผลทันทีแถลงการณ์ร่วมของกระทรวงต่างประเทศ

และกระทรวงกลาโหมกล่าว มันบอกว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสหภาพยุโรปจะประสานงานในวันจันทร์ที่ประชุมในลักเซมเบิร์ก ฝรั่งเศสสั่งห้ามขายอาวุธให้ตุรกีเนื่องจากการโจมตีทางทหารทางตอนเหนือของซีเรีย ความไม่พอใจของตุรกีในซีเรียคุกคามความมั่นคงของยุโรป ฝรั่งเศสกล่าวเมื่อวันเสาร์ว่าได้ระงับการขายอาวุธทั้งหมดไปยังตุรกีและเตือนอังการาว่าการโจมตีทางตอนเหนือของซีเรียเป็นการคุกคามความมั่นคงของยุโรปในความคาดหมายของการสิ้นสุดของความไม่พอใจ