Posted on

จัดฟัน แบบเร่งด่วนทำอย่างไร

จัดฟัน แบบเร่งด่วนทำอย่างไร การจัดฟันถือเป็นการสร้างความแตกต่างให้กับรอยยิ้มของคุณได้มาก ปกติแล้วระยะเวลาที่ใช้ในการจัดฟันแบบวิธีปกติทั่วไปจะใช้เวลาหลายปีรวมถึงมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง บางครั้งระยะเวลาที่ยาวนานนี้อาจไม่เหมาะสำหรับคุณ

เรามาดูทางเลือกอื่น ๆ กันบ้างว่ามีทางเลือกไหนที่สามารถใช้เร่งการจัดฟันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพบ้าง วิธีใหม่ที่นิยมนำมาใช้กันเรียกว่า “การจัดฟันแบบเร่งด่วน” ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดฟันที่มีเป้าหมายเช่นเดียวกับการจัดฟันแบบปกติทั่วไป แต่ใช่ระยะเวลาน้อยกว่า วิธีนี้จะเหมาะสำหรับผู้ใหญ่ที่ไม่ค่อยมีเวลาเนื่องจากใช้เวลาเป็นหลักเดือนแทนการต้องจัดฟันเป็นปี ๆ
จัดฟันแบบเร่งด่วนทำอย่างไร?

ทันตแพทย์จัดฟันจะทำการจัดฟันแบบเร่งด่วนในหลายวิธีดังต่อไปนี้

วิธีเร่งการจัดฟัน (AcceleDent) จะใช้อุปกรณ์ไร้สายที่มีสารกระตุ้นผู้ป่วยและต้องใส่ในปากเป็นเวลาสูงสุดประมาณ 20 นาทีต่อวัน อุปกรณ์ดังกล่าวจะใส่ไปรอบ ๆ อุปกรณ์จัดฟันอื่น เช่น เหล็กจัดฟันที่ใส่อยู่ และใช้เทคโนโลยีการสั่นเป็นจังหวะเบา ๆ เพื่อเร่งการเคลื่อนตัวของฟันไปตามตำแหน่งเหล็กจัดฟันของคุณ

อีกวิธีหนึ่งคือวิธีที่เรียกกว่า โพรเพล อัลวีโอเซนเทซิส (Propel Alveocentesis) ซึ่งเป็นการเคลื่อนฟันโดยใช้การกระตุ้นโปรตีนไซโตไคน์ (Cytokine) วิธีนี้จะเข้าไปกระตุ้นกระดูกที่อยู่รอบ ๆ ฟันเพื่อให้โปรตีนไซโตไคน์เพิ่มมากขึ้นและทำให้ทันตแพทย์สามารถจัดเรียงฟันของคุณให้เข้าที่ได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น วิธีนี้ยังมีประโยชน์สำหรับการเลือกจัดฟันเฉพาะบางซี่ตามความจำเป็นได้ด้วย

นอกจากนี้ ขั้นตอนการจัดฟันแบบโพรเพลนี้ยังนำวิธีใหม่มาใช้เพื่อเพิ่มการกระตุ้นของไซโตไคน์ เรียกว่า ไมโครออสทีโอเพอฟอเรชั่น (Micro-osteoperforation: MOP) หลังจากที่เร่งไซโตไคน์ด้วยวิธีนี้แล้วจะตามด้วยการออกแรงเคลื่อนฟันของคุณไปยังตำแหน่งที่ต้องการในทันที ทำให้ฟันเคลื่อนไปยังตำแหน่งที่ต้องการรวดเร็วขึ้น

ตามข้อมูลที่ตีพิมพ์ในหนังสือสารานุกรมทันตกรรม อีกหนึ่งขั้นตอนการจัดฟันด้วยวิธีการจัดฟันแบบเร่งด่วนคือ การผ่าตัดศัลยกรรมเพื่อกำจัดเนื้อเยื่อระหว่างฟันออก วิธีนี้ใช้เพื่อให้มีพื้นที่ในการเคลื่อนฟันไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

อย่างไรก็ตาม วิธีการต่าง ๆ เหล่านี้จำเป็นต้องใช้รีเทนเนอร์ช่วยจัดให้ฟันยังคงอยู่ตำแหน่งที่ต้องการไปเป็นเวลาประมาณ 6 เดือนหลังการจัดฟันเสร็จสิ้นแล้ว เพื่อช่วยรักษาให้กระดูกฟื้นสภาพกลับมาและรักษาตำแหน่งใหม่ของฟันให้ยังคงอยู่ ระหว่างนี้ คุณต้องหมั่นดูแลสุขภาพช่องปากให้ดีเป็นพิเศษโดยการใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฟัน ทั้งยาสีฟันและน้ำยาบ้วนปาก ที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ในปริมาณสูง ซึ่งฟลูออไรด์จากผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะเข้าสู่เคลือบฟันของคุณและช่วยปกป้องฟันจากอาการฟันผุได้