Posted on

ออสเตรเลียเป็นประเทศแรกที่บังคับใช้บรรจุภัณฑ์แบบธรรมดา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกล่าวว่าการเปิดตัวบรรจุภัณฑ์แบบธรรมดาจะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียและเป็นที่ 11 ในโลกที่ใช้บรรจุภัณฑ์แบบ “ลบ” เพื่อกีดกันการสูบบุหรี่ ออสเตรเลียเป็นประเทศแรกที่บังคับใช้บรรจุภัณฑ์แบบธรรมดาและประเทศล่าสุดคือประเทศมอริเชียส ดร. ฉายันนันท์สิทธิิตผู้อำนวยการสำนักงานควบคุมการบริโภคยาสูบกล่าวว่าผู้ผลิตบุหรี่มีเวลาเตรียมความพร้อม

สำหรับบรรจุภัณฑ์ใหม่เป็นเวลาหนึ่งปี บุหรี่จะขายเฉพาะในกล่องธรรมดาในประเทศไทยเพื่อกีดกันการสูบบุหรี่ภายใต้ระเบียบใหม่ที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ ในการระงับการสูบบุหรี่หรือทำให้ประชาชนตระหนักถึงภัยคุกคามด้านสุขภาพจากการสูบบุหรี่