Posted on

การกลายพันธุ์ของสารตกค้าง

การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์เครือข่ายกับข้อมูลที่ได้รับจากธนาคารข้อมูลโปรตีนในโครงสร้างของโปรตีน 12 จาก 15 ตัวที่ติดเชื้อ HIV ผู้ตรวจสอบสามารถคำนวณคะแนนเครือข่ายสำหรับกรดอะมิโนแต่ละตัวซึ่งสะท้อนถึงจำนวนและความสำคัญสัมพัทธ์ของพันธบัตรกับกรดอะมิโนอื่น ๆ ในโปรตีน ยิ่งมีกรดอะมิโนในเครือข่ายมากเท่าไรก็ยิ่งมีโอกาสกลายพันธุ์น้อยลงในลำดับของไวรัสนับพัน Continue reading การกลายพันธุ์ของสารตกค้าง